Ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut som hörnsten i det europeiska straffrättsliga samarbetet?

Suominen, Annika

JFT 2006/6 s. 607
15.12.2006
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Straffrätten har genom tiderna ansetts utgöra en väsentlig del av staternas suveränitet och rentav bedömts vara omöjlig att harmonisera inom EU. Det straffrättsliga samarbetet inom EU har därför skett genom olika mellanstatliga folkrättsliga instrument och genom principen om ömsesidigt erkännande. Ömsesidigt erkännande antogs vara ett lätt och smidigt sätt att effektivera det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna. Situationen är dock en annan idag.