Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Juridik och politik – vem bestämmer i miljöfrågor?

Eftestøl, Ellen J.

JFT 2/2021 s. 140–154
19.7.2021
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Den pågående miljökrisen har aktualiserat frågan om förhållandet mellan juridik och politik. Orsaken är en ökande tendens från medborgarnas sida att söka skydda miljön med hjälp av rättssystemet. Det talas om en juridifiering av politiken. I synnerhet förhållandet mellan grundläggande rättigheter och andra mera operationella regler har diskuterats.

Frågan har varit om och i vilken mån olika grundläggande rättigheter sätter gränser för en demokratiskt vald lagstiftares handlingsutrymme. I Finland är vi vana vid att lagars grundlagsenlighet prövas av riksdagens grundlagsutskott. I Norge däremot, finns det inget särskilt grundlagsutskott som prövar en lags eller en bestämmelses grundlagsenlighet, utan frågan avgörs vid normal prövning i domstol. Den 22 december 2020 avgjorde det norska Högsta domstolen, Høgsterett ett mycket omdiskuterat mål där frågan var om ett regeringsbeslut,4 som godkänts av Stortinget, angående rätten att leta efter petroleum på den norska kontinentalsockeln i Barents hav var

ogiltigt.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.