Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Får ändamålet helga medlen? Om missbruk av förfarande som en del av ändamålsbundenhetsprincipen

Suksi, Markku

JFT 6/2020 s. 676
12.2.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Ändamålsbundenhetsprincipen är en av de allmänna förvaltningsrättsliga principer som 6 § i förvaltningslagen (434/2003) hänvisar till, dock utan att använda själva begreppet. Enligt bestämmelsen ska myndigheterna använda sina befogenheter enbart för syften som är godtagbara enligt lag.

Ändamålsbundenhetsprincipen kan anses bestå av två olika dimensioner, varav den ena, användning av myndighetens materiella befogenheter för icke-godtagbara ändamål, är den mera uppmärksammade och väl etablerad. Den andra dimensionen av ändamålsbundenhetsprincipen, användning av
avvikande förfarande för icke-godtagbara ändamål, är med andra ord tämligen sällan uppmärksammad i finsk doktrin eller så uppfattar man inte denna dimension som en del av ändamålsbundenhetsprincipen. Är missbruk av förfarande en sådan del av ändamålsbundenhetsprincipen vars existens man borde erkänna i Finland? I hurdana situationer kunde missbruk av förfarande bli aktuellt?
(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.