Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Biförpliktelser vid köp – dolda vänner i nordisk och internationell köprätt

Sandvik, Björn

JFT 3/2020 s. 285–312
5.11.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

I diskussionen om CISG talas ibland om en beryktad tolkningsfälla i termer av ”falska vänner” (false friends, des faux amis). Det är en allmänt känd fälla vid konventionstolkning. Med falska vänner avses att bestämmelserna i exempelvis CISG vid en ytlig granskning kan se så bekanta ut att tillämparen förleds tro att CISG är identisk med motsvarande lösningar i nationell rätt, varför konventionen tolkas i linje med nationell rätt. Men vid en närmare granskning kan likheterna med nationell rätt visa sig vara endast skenbara.

Tesen i denna artikel är emellertid att biförpliktelser snarare är ett exempel på vad som här kallas ”dolda vänner” (hidden friends, des amis cachés). Vid en ytlig granskning kan det se ut som om parternas biförpliktelser behandlas på till och med fundamentalt olika sätt i CISG och de nordiska köplagarna. Men vid en närmare analys framstår olikheterna som mera skenbara. I praktiken torde bedömningen i allt väsentligt bli snarlik, om än inte nödvändigtvis identisk i alla tänkbara avseenden. Den följande undersökningen begränsas till några bärande element och fokuserar särskilt på vissa vid kommersiella köp vanligt förekommande biförpliktelser.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.