Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Moms och bemanning inom vård och omsorg – den finska och svenska mervärdesskattelagen i förhållande till EU-rätten

Forssén, Björn

JFT 2019/4 s. 240
21.11.2019
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

I en tidigare artikel i JFT har jag behandlat frågan om hur finska mervärdesskattelagen (1501/1993), FML, respektive svenska mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förhåller sig till EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) vad gäller rättsliga figurer som inte utgör rättssubjekt. Jag framhöll att de så kallade sammanslutningarna och partrederierna behandlas som skattesubjekt enligt FML till skillnad från enkla bolag och partrederier som inte behandlas som skattesubjekt enligt ML.Jag föreslog att Finland och Sverige gemensamt borde framställa en propå hos EU om att klarlägga innehållet i artikel 9.1 första stycket i mervärdesskattedirektivet. I denna artikel fortsätter jag med att jämföra FML och ML med mervärdesskattedirektivet och EU-domstolens förhandsavgörande den 12 mars 2015 i målet C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit, beträffande frågan om moms ska utgå på bemanningsföretags tjänster inom hälso- och sjukvården respektive socialvården.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.