Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uthyrning av personal inom social- och hälsovård – momspliktigt eller inte?

Streng, Alfred

JFT 2019/4 s. 216
21.11.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

En fråga som har varit aktuell inom området vård och omsorg under den senaste tiden är frågan om huruvida uthyrning av personal inom social- och hälsovård ska utgöra mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Frågan har bland annat blivit mer aktuell i och med att Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige (HFD) konstaterat i en dom, HFD 2018 ref. 41, att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte utgör sådana sjukvårdstjänster som omfattas av undantag från mervärdesskatteplikt. I Finland har högsta förvaltningsdomstolen (HFD) också tagit ställning till frågan i bland annat målen HFD 2016:101 och HFD 2013:39. Bakgrund till dessa ställningstaganden ligger i EU-rätten och rättspraxis. I denna artikel diskuteras frågan följaktligen från en svensk, finsk och EU-rättslig synvinkel med neutralitetsprincipen i baktanke. Frågan är inte enbart intressant ur en skatterättslig synvinkel utan även ur en socialrättslig, då den kan ha inverkan på själva tillgången på vård och omsorg. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.