Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Konkurrensrätt, big data och integritetsskydd

Wasastjerna, Maria

JFT 2018/5 s. 372
21.11.2018
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Denna korta artikel har inte som syfte att ge ett slutligt svar på frågan om vilken roll dataskydd och integritet spelar för konkurrensrätten, men belyser i viss utsträckning nyckelfrågorna i den pågående debatten och redogör för den senaste utvecklingen av hur datarelaterade frågor hanteras i kontrollen av företagskoncentrationer och konkurrenstillsynen. Eftersom vi lever i en tid där tillgång till information har blivit en avgörande faktor för företagen, kommer
konkurrensmyndigheterna i allt större utsträckning att göra data och dess inverkan på konkurrensen till en central fråga i den digitala tidsåldern. Till exempel har Europeiska kommissionen intygat sitt intresse för big data, i synnerhet i frågor som gäller integritet och data som tillgång, och sedan EU:s konkurrenskommissionär uttalade sig om att personuppgifter är den nya valutan på internet, har frågan varit
ständigt närvarande i debatten. Denna artikel diskuterar olika överväganden kring hur ett dataskydds- eller integritetsbegrepp kunde införlivas i konkurrensrätten. I artikelns slutsatser framförs några betraktelser om vad företagen kan förvänta sig i framtiden. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.