Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande – statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö

Suksi, Markku

JFT 2018/5 s. 329
21.11.2018 12:01
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Utvecklingen inom myndighetsverksamheten av de digitala verktygen och framför allt av det automatiserade beslutsfattandet så, att ingen mänsklig andel i beslutsfattandet mera förekommer när vissa beslut fattas, kan förmodas eftersträva att uppfylla målsättningen för vars och ens rätt att enligt grundlagens 21 § 1 mom. få ett myndighetsbeslut utan ogrundat dröjsmål. Ibruktagandet av automatiserat beslutsfattande inom myndigheter har, utifrån ett juridiskt perspektiv, både fördelar och nackdelar, där försnabbat beslutsfattande hör till fördelarna och åsidosättandet av en del rättsskyddsgarantier till nackdelarna. Avsikten är inte att vara dystopisk eller apokalyptisk, men automatiserat beslutsfattande ger också upphov till mycket problematiska scenarier med tanke på den statsförfattningsrätt och förvaltningsrätt som skapats utifrån föreställningen att myndighetsbesluten fattas av människor som innehar en rättsligt definierad tjänstemannaställning. Huvudargumentet som framförs här är att lagstiftaren och lagtillämparen bör revidera
sin syn på hur automatiserat beslutsfattande hanteras i rättsordningen av orsaker som sammanhänger med att ibruktagandet av automatiserat beslutsfattande åsidosätter bestämmelser både i grundlagen och i vanlig lag. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.