Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Varumärkesfallet VALIORAVINTO och innebörden av begreppet ”godtagbara skäl” i varumärkeslagens 6 § 2 moment

Oker-Blom, Max

JFT 2018/2 s. 173
9.5.2018
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har rätt nyligen hävt registreringen för figurmärket VALIORAVINTO (HFD 2017:92). Skribenten redogör för utslaget och dess motiveringar. Huvudfokus är i alla fall på hur HFD motiverar att godtagbara skäl inte förekommer för att Oy Valioravinto Ab (Valioravinto) skall kunna registrera märket. Diskussionen sker bl.a. utgående från två relativt färska utslag från Högsta domstolen (HD), till vilka skribenten således återkommer. Redan nu är det skäl att konstatera att de finns vägande argument för att hävda en annan uppfattning än HFD, dvs. att godtagbara skäl trots allt kan anses föreligga i det berörda fallet. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.