Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Referensskrivning i inhemska juridiska publikationer

JFT 2018/1 s. 55
13.4.2018
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

Texten är en föreklad rekommendation om referensskivning i inhemska juridiska publikationer. Syftet med rekommendationen som utarbetats av fem VSD-medlemssamfund (Juridiska Föreningen i Finland, Rättspolitiska föreningen Demla, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY) är att förenhetliga den juridiska referenspraxisen i Finland samt att träna juridikstuderande och doktorander i att använda ett gemensamt referenssystem som lämpar sig för de inhemska juridiska publikationskanalerna. Rekommendationens första skede gäller närmast referenser till vetenskaplig litteratur. I fortsättningen kompletteras rekommendationen med anvisningar som gäller de centrala officiella källorna, rättspraxis samt europeiska och internationella källor. Rekommendationen vilar på två bärande principer. För det första eftersträvas att endast de uppgifter som är nödvändiga för att individualisera källan anges. För det andra är rekommendationen tillräckligt flexibel för att möjliggöra små traditionella variationer, men ändå tillräckligt exakt för att uppfylla kraven hos internationella bibliografier. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.