Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Indirekt produktskada, direkt förlust eller särskild utfästelse? Kommentar till köplagsfallet HD 2017:74

Sandvik, Björn

JFT 2017/6 s. 962
5.3.2018

Tiivistelmä

Artikeln behandlar rättsfallet HD 2017:74. HD 2017:74 bidrar till en numera anmärkningsvärt lång räcka HD-avgöranden som pekar på de komplikationer och inkonsekvenser som följer av köplagens differentiering mellan direkt och indirekt förlust.1 I förhållande till HD 2017:74 är det särskilt tre komplicerande faktorer som blir av intresse. För det första frågan om när köplagen kan tillämpas på produktskador, vilket är delvis svårbedömt då en klar regel saknas i lagen. För det andra lagstiftarens oförmåga att särskilt på finska göra en klar och konsekvent distinktion i köplagen 67 § mellan begreppen förlust och skada. Och för det tredje utformningen och den närmare tolkningen av ”särskild utfästelse” enligt köplagen 40.3 §. I det följande kommenteras HD 2017:74 kortfattat utifrån särskilt dessa tre faktorer. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.