Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oaktsamhet och klandervärdhet

Asp, Petter

JFT 2017/2–4 s. 593
9.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Denna korta uppsats ska fokusera på frågan om oaktsamhet som skuldform
(personlig culpa) och, mer specifikt, på hur relationen mellan medveten och omedveten oaktsamhet ser ut i ett klandervärdhetsperspektiv. Medveten oaktsamhet föreligger i svensk rätt när någon insett möjligheten att en viss effekt kommer att inträffa som en följd av gärningen (eller att en viss, för straffansvar nödvändig, omständighet förelegat), medan omedveten oaktsamhet föreligger när gärningsmannen inte haft sådan insikt men borde ha förstått att en viss följd skulle inträffa eller att en viss omständighet förelåg. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.