Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Högsta domstolen och koherensen i straffrättssystemet – hur bör man belöna utredande av ett brott?

Tapani, Jussi

JFT 2017/2–4 s. 573
9.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Åtalsuppgörelsen utgör den normativa kontexten i texten. Författaren avgränsar sin granskning till en särskild problematik vid bestämmandet av straff. Regleringen kring åtalsuppgörelse innehåller motstridiga normativa element: å ena sidan uppmuntras den misstänkte och åtalade att medverka till utredandet av sitt brott, men å andra sidan har det gjorts betydande avgränsningar på tillämpningsområdet i åtalsuppgörelseregleringen. Hur kan man trygga straffrättssystemets koherens i en situation där den misstänkte eller åtalade på ett betydande sätt främjar utredandet av ett sådant brott, som är avgränsat utanför tillämpningsområdet för åtalsuppgörelse? (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.