Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Utvecklingslinjer i den finländska straffrättsvetenskapen från 1970-talet till 2010-talet

Lahti, Raimo

JFT 2017/2–4 s. 529
9.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

I denna artikel analyseras de utvecklingslinjer som har påverkat den finländska straffrättsvetenskapen och mer allmänt även den rättsvetenskapliga forskningen i Finland från 1970-talet till medlet av 2010-talet. Under denna period har Dan Frände som hyllas i denna festskrift verkat som forskare i 35 år med början år 1982. I artikeln behandlas sådana straffrättsvetenskapliga doktorsavhandlingar och
andra vetenskapliga arbeten som enligt min åsikt har bidragit till att lyfta fram nya teoretiska och metodologiska synpunkter i den finländska straffrättsvetenskapen. I artikeln kommenteras Frändes rättsdogmatiska och kriminalpolitiska produktion och dess betydelse för den finländska straffrättsvetenskapen. I Frändes omfattande produktion finns även rikligt med annan forskning från andra områden inom den straffrättsliga och den kriminalvetenskapliga forskningen, framför allt inom straffprocessrätten
och straffrättens särskilda delar. Denna del av Frändes vetenskapliga
produktion tas dock inte upp i denna artikel. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.