Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sak samma om det är samma sak? – om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit

Nylund, Anna

JFT 2017/2–4 s. 345
9.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Teman i artikeln är civilprocess och vad som är samma sak med tanke på litispendens i gränsöverskridande mål. Litispendens betyder att när ett mål blivit anhängigt vid en domstol, måste andra domstolar avvisa samma sak mellan samma parter. Det första målet spärrar alltså för senare mål. När målet har blivit rättskraftigt avgjort, övergår litispendens-spärren i rättskraft (res judicata). Den centrala frågan är vad som är samma mål, alltså hur man bestämmer att två mål är identiska. Det finns
regler om detta i både nationell och europeisk rätt, särskilt i Bryssel I-förordningen. Författaren inleder artikeln med en närmare diskussion om problemet med italienska torpeder, litispendens och ömsesidig tillit. Därefter följer en närmare granskning av Bryssel I-förordningens regler om vad som är samma sak. I det fjärde avsnittet analyserar författaren problemet ur parternas och den nationella domstolens synvinkel. I det
femte avsnittet diskuterar författaren italienska torpeder och reglerna om litispendens i ett större perspektiv med tanke på både den nationella och den europeiska civilprocessrätten. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.