Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Har flaggprincipen förlorat sin betydelse i den straffrättsliga jurisdiktionsrätten?

Helenius, Dan

JFT 2017/2–4 s. 304
9.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

I artikeln lyfter man upp vissa tankar och potentiella problem
kring den jurisdiktionsrättsliga s.k. flaggprincipen, och då ur ett straffrättsligt perspektiv. Frågor om jurisdiktion över fartyg har blivit alltmer komplicerade eftersom fartyg regelbundet kryssar över samtliga världshav och besöker hamnar i otaliga länder. Texten är inte ämnad att vara en uttömmande analys av temat, utan bör snarare betraktas som ett ”inkast” i området. Artikeln har begränsat till en diskussion kring flaggprincipens syfte och tillämpningsförutsättningar, samt vissa därtill anknutna ändamålsenlighetsöverväganden. Granskningen är också begränsad till fartyg, trots att flaggprincipen också gäller för luftfartyg (och t.o.m. rymdfarkoster).Granskningen avgränsas dessutom till privata fartyg, och artikeln kommer inte att gå närmare in på definitionen av fartyg. Artikeln kommer inte heller att gå in på bestämmelserna om olika typer av havsområden. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.