Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Några observationer om åberopsbördan

Vuorenpää, Mikko

JFT 2017/2–4 s. 189
10.10.2017
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikeln behandlar åberopsbördan. Med åberopsbörda, det vill säga åberopsskyldighet, avses parternas skyldighet att åberopa en omständighet för att domstolen ska kunna ta den i beaktande då ärendet undersöks och avgörs. Åberopsbördan måste fullgöras redan under förberedelsen, eftersom reglerna om preklusion (RB 6:9) förhindrar att nya grunder för talan åberopas i huvudförhandlingen. I lagen stadgas om åberopsbörda i 24 kap. 3 § 2 mom. i rättegångsbalken (RB), enligt vilken, i ett mål där förlikning är tillåten, domen inte får grundas på någon omständighet som en part inte har åberopat som stöd för sitt yrkande eller motsättande. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.