Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vem vet bäst? En kort översikt över faktorer som kan tas i beaktande vid värderingen av sakkunnigbevisning

Suksi, Anna

JFT 4/2014 s. 271–287
15.9.2014
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Att behovet av särskild sakkunskap inom rättsskipningen ökar verkar vara en trend såväl på ett inhemskt plan som på global nivå. Rättegångsbalken uppställer inte några särskilt strikta kvalitetskrav för den sakkunskap som presenteras, och några detaljerade kompetenskrav som den sakkunnige bör uppfylla finns inte heller.

Men vem ska rätten tro på då dess medlemmar i regel själva saknar insyn i den substansfråga som de sakkunniga uttalar sig om? Hur ska rätten kunna legitimera sitt beslut på ett trovärdigt sätt i dessa lägen? Är det möjligt att uppställa någon typ av allmänna riktlinjer som anger hurudana faktorer som kan vara värda att beakta då det bevisvärde som bör tillmätas ett sakkunnigutlåtande bestäms oavsett vilken typ av sakkunskap som är i fråga? I artikeln utreds dessa spörsmål genom en skildring av de egenskaper hos både själva sakkunskapen och hos den sakkunnige som kan vara betydelsefulla då framförd sakkunnigbevisning värderas. (Muokannut Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.