Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Spill och onödigheter i finska straffprocessen

Mattsson, Isabell

JFT 1–2/2014 s. 73–93
14.5.2014
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Att driva ett brottmål vid finska domstolar är ofta dyrt och tidskrävande i dagens läge. En rättegång kan bli kostsam men också orsaka mycket besvär och lidande för de inblandade parterna.

Finland har efter ratificeringen av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna blivit dömd flera gånger av Europeiska människorättsdomstolen. Av alla domar mot Finland har hela två tredjedelar gällt artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång – och en stor del av dessa domar har gällt processens längd. Människorättsdomstolens avgöranden visar att det finns ett behov av att korta ner den tid som enskilda fall stannar i processen, men en effektivisering av processerna får å andra sidan inte medföra att beslutens kvalitet sänks eller att resursanvändningen ökar.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.