Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Minoritetens språk och majoritetens tryck – Den juridiska galiciskan ur finländskt perspektiv

Mattila, Heikki E. S.

JFT 3/2023 s. 242–267
30.11.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Språket har olika funktioner i juridiska kontexter. Det säger sig självt att man därigenom förmedlar information av rättslig natur. Men språket används även inom det juridiska systemets ramar för att skapa rättsnormer och som ett verktyg för att förverkliga rättvisa i ett samhälle: lagar träder i kraft och juridiska åtgärder sanktioneras med hjälp av språkliga medel, t.ex. när en domare avkunnar en dom. Ur språkets synvinkel är den iberiska halvön idag en synnerligen intressant makroregion. Som allmänt känt talar man där inte bara spanska och portugisiska, men också de så kallade regionala språken. De viktigaste av dessa är bl.a. galiciskan.

I den följande framställningen beskrivs galiciskan inte endast ur språklagstiftningens perspektiv utan också språkets, speciellt rättsspråkets, reella användning beaktas. Inledningsvis beskrivs kort galiciskans generella historia och rättsspråkets utveckling i Galicien. Därefter redogörs för språkets allmänna ställning och användning av det inom rättens och förvaltningens område. Speciellt granskas galiciskans domänförluster och den diskussion man har fört för att minimera dessa förluster. Slutligen utvärderas allt detta ur finländsk synvinkel.

(Edilex-redaktion)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.