Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Förändringar i mervärdesskattelagen

Streng, Alfred

JFT 2/2022 s. 161–173
17.6.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Riksdagen stadfäste regeringens proposition avseende förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (RP 18/2021 rd) den 7 maj 2021 och lagarna trädde i kraft den 1 juli 2021. I och med lagarna genomfördes EU-direktiven om distanshandel vilka medförde ändringar i mervärdesskattedirektivet. Syftet med lagändringarna är att förenkla de rådande momsskyldigheterna och minska på den administrativa bördan för företag som bedriver gränsöverskridande näthandel. Denna typ av handel har under de senaste åren ökat kraftigt mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och tredje länder. Målsättningarna har även varit att förbättra den inre marknadens funktion, företagens konkurrenskraft samt säkerställa effektiviteten vid uppbörden av mervärdesskatt.

I artikeln behandlas de ändringar som gjorts i mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (RP 18/2021 rd) den 7 maj 2021 och deras inverkan på både konsumenter och företag.

(Edilex-redaktion)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.