Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Laglighetskontroll av kommunal anställning i Sverige och Finland: Ändamålsenligt eller ej?

Sarvilinna, Sami

JFT 2/2022 s. 119–160
17.6.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kommunalbesvär är ett medel för kommunmedlemmar att kontrollera kommunverksamhetens laglighet. Ett sådant medel borde inte avskaffas totalt. I den här artikeln undersöks dock att kontrollmöjligheten kunde begränsas på ett välmotiverat sätt i ärenden där en kommunmedlems kontrollintresse är objektivt sett mindre än de andra anknytande intressena. Ingående av ett arbetsavtal kunde exempelvis vara ett sådant ärende. En kommunal arbetstagare kan definitionsmässigt inte utöva offentlig makt och ett enskilt arbetsavtal är inte heller finansmässigt en särskilt märkbar rättshandling. Den förvaltningsrättsliga övervakningen av kommunens privaträttsliga agerande, exempelvis jävsfrågor, skulle kunna säkerställas också på andra sätt, såsom genom laglighetsövervakning.

Denna artikel handlar om kommunala anställningsbeslut i Sverige och i Finland och om den förvaltningsrättsliga laglighetskontrollen av sådana beslut genom överklagande (laglighetsprövning, kommunalbesvär). Artikelns synpunkt är å ena sidan jämförande och rättsdogmatisk och å andra sidan rättspolitisk.

(Edilex-redaktion)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.