Edilexissä on huoltokatko tiistaina 31.1.2023. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hänvisningar i förvaltningsprocessuell lagstiftning – en svensk-finsk jämförelse

Ribbing, Michaela

JFT 2/2022 s. 87–118
17.6.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

I Sverige och Finland finns förvaltningsdomstolar som inom ramen för en förvaltningsprocess ska överpröva den offentliga förvaltningens beslut. Ländernas utformning av överprövningen har gemensamma drag, samtidigt som det finns skillnader. En likhet är att uppbyggnaden och utformningen av förvaltningsprocessen innebär att en regel i processlagen för allmän domstol ibland används. Det beror på att den svenska förvaltningsprocesslagen (1971:291), liksom den finska lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), i fortsättningen den finska förvaltningsprocesslagen, innehåller hänvisningar till regler i processlagen för allmän domstol.

En viktig fråga som uppkommer är varför hänvisningar används i den svenska och finska förvaltningsprocesslagen till regler till processlagen för allmän domstol i stället för direkta regler. Frågan är av intresse eftersom ett generellt problem med hänvisningar mellan lagar är att det är svårt att få en klar bild över vad som rättsligt gäller. Det finns olika krav på en lag för att den ska anses vara en god lagstiftning. En sådan grundläggande förutsättning är att en lag ska vara klar och begriplig. Medborgare måste i rimlig utsträckning enkelt kunna förstå en lag.

Syftet i artikeln är att jämföra användningen av hänvisningar i den svenska och finska förvaltningsprocesslagen, sett i ljuset av klarhetskravet för god lagstiftning. Den huvudsakliga frågan som undersöks är varför och hur lagstiftningstekniken med hänvisningar används samt hur användningen har förändrats i den svenska och finska förvaltningsprocesslagen.

(Edilex-redaktion)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.