Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Frivillighet och sexualbrott: En systematisk analys

Niemi, Johanna

JFT 4–5/2021 s. 333–352
5.1.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Det finska justitieministeriets arbetsgrupp presenterade under sommaren 2020 ett förslag till en totalreform av sexualbrotten i strafflagen. Ministeriet hade tidigare systematiskt motsatt sig samtyckeslagen och genomfört ett stort antal delreformer i strafflagens 20 kap. som trädde i kraft år 1999. En förändring i ståndpunkt skedde år 2019 då ministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att förbereda en totalreform av sexualbrottslagstiftningen. Enligt arbetsgruppens förslag skulle det grundläggande elementet i våldtäkt vara icke-frivillighet. Förslaget innehåller dock flera paragrafer som ska bibehållas i deras nuvarande form eller bara ändras ytligt. Regleringen av sexualbrott mot barn ska däremot, enligt förslaget, reformeras helt.

Artikeln analyserar begreppen samtycke och icke-frivillighet och välkomnar förslaget som ett uttryck för den nutida uppfattningen av sexualitet, samt som ett litet distanstagande från tidigare heteronormativa antaganden. Syftet med artikeln är att analysera frivillighetsreformens konsekvenser för sexualbrotten. Artikeln diskuterar förhållandet mellan frivillighetskonstruktionen och sexualbrottens centrala element, inklusive sexuellt utnyttjande i beroendeförhållanden och sexualbrott mot barn. Slutsatsen är att förslaget inte systematiskt sett har tagit hänsyn till förhållandet mellan våldtäkt som icke-frivilligt deltagande i sexuellt umgänge och andra delikt i 20 kap. i strafflagen. En konsekvens av detta är att det finns ett vidare behov för en systematisk analys av icke-frivillighetskriteriets betydelse.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.