Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Luovutetuista sukusoluista alkunsa saaneiden henkilöiden oikeus tietää alkuperästään hedelmöityshoidoista annetun lain voimaantuloa aiemmissa tapauksissa

Teriö, Iida Elena

Helsinki Law Review 1/2020 s. 18–49
17.3.2021
Opiskelijakirjoitukset

Tiivistelmä

Vuonna 2007 voimaan tullut laki hedelmöityshoidoista toi hedelmöityshoidon tuloksena syntyville lapsille oikeuden tietää luovuttajan henkilöllisyys. Laki ei kuitenkaan vaikuttanut jo ennen lain voimaantuloa luovutetuista sukusoluista syntyneiden henkilöiden oikeuksiin. Tiedonsaantioikeus tai sen puuttuminen määräytyy sukusolujen luovutushetken mukaan.

Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, voidaanko ennen hedelmöityshoitolain voimaan-tuloa luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneille henkilöille taata oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.