Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tunnustuksen ajoitukselle annettava merkitys

Myllymäki, Elli

Helsinki Law Review 2019/2 s. 8
24.4.2020
Opiskelijakirjoitukset
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.2.2020

Tiivistelmä

Tunnustus määritellään vakiintuneesti asianosaisen selitykseksi siitä, että vastapuolen väite jostain selityksen antajalle epäedullisesta seikasta on tosi. Artikkelissa analysoidaan, voidaanko tunnustuksen ajoitukselle asettaa ajallista takarajaa, eli toisin sanoen, milloin tunnustus on viimeistään annettava, jotta sillä olisi rangaistusta lieventävä vaikutus. Artikkelin tarkoituksena on systematisoida tunnustuksen ajoituksen merkitystä sen pohjalta, miten lieventämisperusteen taustasyitä on korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä arvioitu. Samalla esitellään uudenlainen kategorisointi, joka perustuu viranomaisten hallussa oleviin tietoihin sen sijaan, että merkitystä annettaisiin rikosprosessin varsinaiselle vaiheelle.

Artikkeli käsittelee vain tunnustuksen oikeaa ajoitusta. Tunnustukseen liittyy kuitenkin paljon muutakin aina syyteneuvottelumenettelyn ongelmakohdista tunnustukseen näyttökysymyksenä. Tässä artikkelissa syyteneuvottelumenettelyä käsitellään vain tutkimuskysymyksen kannalta olennaisin osin. Näyttökysymykset ja todistelun luotettavuuteen liittyvät kysymykset on rajattu kokonaan ulkopuolelle, samoin kysymys tunnustuksen arvosta todisteena sekä itsekriminointisuojan ja tunnustuksen välinen ristiriitakysymys.
(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.