Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vanhemmuuden määrittely ja siihen liittyvät ihmisoikeusongelmat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta

Uuskallio, Assi

Helsinki Law Review 2017/1 s. 6–25

Opiskelijakirjoitukset
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.1.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa selvennetään vanhemmuuden määrittelyn problematiikkaa Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännössä. Vanhemmuus on pitkään määritelty tavalla, joka on johtanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään. Suomen lainsäädännössä vanhemmuutta määritellään esimerkiksi isyys-, adoptio- ja hedelmöityshoitolaeissa. EIT:n käytännössä käsitys vanhemmuudesta ja perheestä näkyy puolestaan siten, keihin 8 artiklan mukainen perhe-elämän suoja ulotetaan. Kirjoittaja käy ensin läpi vanhemmuuden määrittelyyn liittyviä näkökohtia sekä sitä, miten isyys ja äitiys nykyään määritellään Suomen lainsäädännössä. Tämän jälkeen selvennetään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (63/1999, EIS) ja Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) turvattujen vanhemmuuteen liittyvien oikeuksien sisältöä sekä sitä, miten nämä oikeudet toteutuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla. Lopuksi osoitetaan, miten nykyinen tilanne on paitsi ristiriitainen myös näitä vähemmistöjä syrjivä, ja esitetään muutosehdotuksia vallitseviin käytäntöihin. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.