Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Paperipallojen heittelyä ja muita pedagogisia ajatuksia – tehtävälähtöinen kurssi osana opetuksen kehittämistä

Kari, Markus

Helsinki Law Review 2/2013 s. 175–186
14.3.2014
Opiskelijakirjoitukset

Tiivistelmä

Opetuksen kehittäminen ja sen arvostuksen lisääminen on yksi Helsingin yliopiston strategisista päätavoitteista. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa toteutetun tutkinnonuudistuksen valmisteluprosessissa laaditun taustamuistion mukaan tutkinnoille nykyisin asetettavat tavoitteet edellyttävät erilaisten opetusmenetelmien käyttöä. Artikkelissa esitellään tehtävä- ja ongelmalähtöisen opetuksen mallia, jota kokeiltiin Helsingin yliopiston oikeushistorian kurssilla lukuvuonna 2012–2013. Perinteisen massaluento-opetuksen sijasta opiskelijoille annettiin tehtäväksi aloitusluentoon ja kirjallisuuteen perustuvan tutkimusesseen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Seuraavalla luentokerralla opiskelijat tarkastivat toistensa esseitä opettajajohtoisesti, jolloin he pystyivät vertaamaan omia ratkaisutapojaan muiden töihin sekä oppimaan niistä. Viimeisellä lähiopetuskerralla opiskelijoille annettiin yleistä palautetta esseiden tasosta ja yhdistettiin itseopiskelusta saatua tietoa laajempaan historialliseen kokonaisuuteen. Artikkelin lopussa käydään läpi opiskelijoiden antamaa palautetta kurssista ja esitetään kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten. (Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • HLR 2013/2

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.