Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Syyttäjän objektiivisuuden vaikutus oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen

Janhonen, Anne-Mari

Helsinki Law Review 1/2012 s. 41–66
19.2.2013
Opiskelijakirjoitukset

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee syyttäjän velvollisuutta objektiiviseen harkintaan syytetyn ihmis- ja kansalaisoikeuksien rajoittamisessa rikosprosessin aikana. Kirjoittaja käy läpi syyttäjän roolia ja hänen päätöksentekokykyään suomalaisessa oikeusjärjestelmässä eritellen rikosprosessin eri vaiheita. Erityisesti tarkastellaan syyttäjän päätöstä syyttämisestä tai syyttämättä jättämisestä esitutkinnan aikana. Myös syyteharkinta, pääkäsittely ja muutoksenhakumahdollisuus käsitellään objektiivisuusvaateen näkökulmasta. Syyttäjän asema puolueettomana tarkastelijana vaihtelee prosessin eri vaiheissa, ja näiden vaiheiden tarkempi hahmottaminen on tärkeää syyttäjän roolin ymmärtämisessä suhteessa oikeuteen oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Näin ollen oikeusjärjestelmän akkusatorinen periaate ja sen mukanaan tuoma syyttäjän ja syytetyn vastakkainsasettelu rinnastetaan syyttömyysolettamaan ja syytekynnykseen, jotka ovat puolestaan objektiivisuusvaatimuksen kulmakiviä.

    Lisätiedot
  • HLR 2012/1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.