Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1979

194 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 194/1979Hallituksen esitys eduskunnalle Tullitariffilaiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 193/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja laiksi asevelvollisuuslain 47 §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 192/1979Hallituksen esitys eduskunnalle Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) puitteissa käydyissä monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 191/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 190/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 189/1979Hallituksen esitys eduskunnalle Kemijoki Oy:n lainojen valtion takauksista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 188/1979Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laeiksi nimismiehelle kuuluvien yleishallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja 2) rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 d §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 187/1979Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 186/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainojen myöntämisestä vientimaksuna kertyvistä varoista annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta.Uusi nimike: Laki lainojen myöntämisestä vientimaksuna kertyvistä varoista annetun lain 5 a §:n muuttamisesta, VaVM 5.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 185/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen korvauskysymysten hoitamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 184/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 183/1979Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjolan Voima Oy:lle annettavista valtion takauksista Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen korvausten takaisin maksamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 182/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 1979 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 181/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 180/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 179/1979Hallituksen esitys eduskunnalle 1)Uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja 2)laiksi vakuutussopimuslain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 178/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 177/1979Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi kansaneläkelain 30 §:n, 2)tukilisälain 7 §:n, 3)perhe-eläkelain 18 §:n, 4)rintamasotilaseläkelain 8 §:n ja 5)eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 176/1979Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 27 §:n ja rintamasotilaseläkelain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 175/1979Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi merimieseläkelain ja 2)työntekijäin eläkelain 12 a §:n muuttamisesta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.