Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1972

247 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 247/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tasavallan Presidentin nykyisen toimikauden jatkamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 246/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 245/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsiperheiden asumistuesta annetun lain muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 244/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttölain 94 §:n 1 momentin soveltamisesta ja asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain 15 §:n 3 momentin soveltamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 243/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 :n 1 momentin 10 ja 11 kohdan muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 242/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteislaitumista annetun lain muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 241/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotto-osakeyhtiölain 9 :n muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 240/1972Hallituksen esitys eduskunnalle Valtion takauksen antamisesta Keskusmetsälautakunta Tapion lainalle
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 239/1972Hallituksen esitys eduskunnalle vapausrangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa rangaistuslaitoksissa sekä tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 238/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa, laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta ja laiksi verotuslain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 237/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 3 luvun 11 §:n ja laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 2 §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 236/1972Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Tasavallan ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisten suhteiden järjestelystä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 235/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Tanskan Kuningaskunnan välisessä kaupassa sovellettavan tullikohtelun väliaikaisesta jatkamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 234/1972Hallituksen esitys eduskunnalle Hintavalvontalaiksi
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 233/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansakoululain 80 :n muuttamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 232/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vientihintojen poikkeuksellisen nousun johdosta tulokehityksen tasapainottamiseksi suoritettavasta vientimaksusta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 231/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomailla palvelevan valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollon kustannusten korvaamisesta eräissä tapauksissa
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 230/1972Hallituksen esitys eduskunnalle Valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 229/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista ja laiksi eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta sekä laiksi investointirahastoista annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 228/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 26 :n muuttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.