Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1966

136 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 140/1966Hallituksen esitys n:o 140 (1966vp) lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1966 aikana.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 139/1966Hallituksen esitys n:o 139 (1966vp) lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1966 tulo- ja menoarvioon.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 138/1966Hallituksen esitys n:o 138 (1966vp) laiksi kansakoululain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 137/1966Hallituksen esitys n:o 137 (1966vp) pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 136/1966Hallituksen esitys n:o 136 (1966vp) laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 135/1966Hallituksen esitys n:o 135 (1966vp) laiksi tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä tapauksissa.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 134/1966Hallituksen esitys n:o 134 (1966vp) laiksi muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 133/1966Hallituksen esitys n:o 133 (1966vp) laiksi kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 132/1966Hallituksen esitys n:o 132 (1966vp) laiksi sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 131/1966Hallituksen esitys n:o 131 (1966vp) laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 130/1966Hallituksen esitys n:o 130 (1966vp) laiksi viljan, perunan ja puutarhatuotteiden varastoimisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 129/1966Hallituksen esitys n:o 129 (1966vp) laiksi metsästyslain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 128/1966Hallituksen esitys n:o 128 (1966vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 127/1966Hallituksen esitys n:o 127 (1966vp) laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 126/1966Hallituksen esitys n:o 126 (1966vp) laeiksi metsänparannuslain ja metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 125/1966Hallituksen esitys n:o 125 (1966vp) metsänparannuslaiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 124/1966Hallituksen esitys n:o 124 (1966vp) yksityismetsälaiksi ja laiksi metsälautakunnista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 123/1966Hallituksen esitys n:o 123 (1966vp) laiski valtion viran tai toimenhaltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 122/1966Hallituksen esitys n:o 122 (1966vp) eräiden muutosten ja lisäysten hyväksymisestä Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehtyyn sopimukseen.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 121/1966Hallituksen esitys n:o 121 (1966vp) laiksi eräistä muutoksista ja lisäyksistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.