Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1947

176 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 190/1947Hallituksen esitys n:o 190 (1947vp) laiksi korvausosakkeiden hallintoyhteisön kantapääoman lisäämisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 189/1947Hallituksen esitys n:o 189 (1947vp) lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1948 tulo- ja menoarvioon.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 188/1947Hallituksen esitys n:o 188 (1947vp) laiksi eräiden valtion omistamien maa- ja vesialueiden luovuttamisesta Tampereen kaupungille.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 187/1947Hallituksen esitys n:o 187 (1947vp) laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta valtion omistaman kiinteistön vaihtoon.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 186/1947Hallituksen esitys n:o 186 (1947vp) laiksi kansaneläkelain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 185/1947Hallituksen esitys n:o 185 (1947vp) laiksi rakennuskaaren 17 luvun 14 §:n muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 184/1947Hallituksen esitys n:o 184 (1947vp) vangitsemis-, pidättämisja kiinniottamissäännösten uudistamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 183/1947Hallituksen esitys n:o 183 (1947vp) sotilasavustuslaiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 182/1947Hallituksen esitys n:o 182 (1947vp) laiksi siirtoväen pikaasutuslain ja maanhankintalain mukaisesti poisotettavien puiden sekä siirrettävien rakennusten otto- ja siirtoaikojen pitentämisestä annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 181/1947Hallituksen esitys n:o 181 (1947vp) laiksi osasiirtolaisten asuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 180/1947Hallituksen esitys n:o 180 (1947vp) laiksi korkeakouluopintoja varten annettavista stipendeistä ja avustuksista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 179/1947Hallituksen esitys n:o 179 (1947vp) laiksi korkeimman oikeuden jäsenten lukumäärän väliaikaisesta lisäämisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 178/1947Hallituksen esitys n:o 178 (1947vp) laiksi lapsen elatusavun turvaamisesta eräissä tapauksissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n, avioliittolain ja avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 177/1947Hallituksen esitys n:o 177 (1947vp) laiksi eräistä kiinteistöluovutuksista maanhankintalain mukaan maan saantiin oikeutetuille.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 176/1947Hallituksen esitys n:o 176 (1947vp) laiksi polttoöljyn väliaikaisesta liikevaihtoverovapaudesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 175/1947Hallituksen esitys n:o 175 (1947vp) laiksi väliaikaisesta poikkeuksesta valtion suhdannerahastosta annettuun lakiin.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 173/1947Hallituksen esitys n:o 173 (1947vp) tuberkuloosilaiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 172/1947Hallituksen esitys n:o 172 (1947vp) valtuuksien antamisesta valtioneuvostolle ulkomaisen lainan ottamiseen.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 171/1947Hallituksen esitys n:o 171 (1947vp) Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 170/1947Hallituksen esitys n:o 170 (1947vp) laiksi Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.