Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1925

70 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 89/1925Hallituksen esitys n:o 89 (1925vp) Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 88/1925Hallituksen esitys n:o 88 (1925vp) laiksi edustajanpalkkiosta vuoden 1925 varsinaisilta valtiopäiviltä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 87/1925Hallituksen esitys n:o 87 (1925vp) Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen väliaikaisen kauppasopimuksen hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 86/1925Hallituksen esitys n:o 86 (1925vp) valtion vientiluoton järjestämisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 85/1925Hallituksen esitys n:o 85 (1925vp) laiksi ammattientarkastuksesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 84/1925Hallituksen esitys n:o 84 (1925vp) laiksi Suomen kansalaisuuden menettämisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 83/1925Hallituksen esitys n:o 83 (1925vp) palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 82/1925Hallituksen esitys n:o 82 (1925vp) muutoksen tekemisestä perintö- ja lahjaverolakiin.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 79/1925Hallituksen esitys n:o 79 (1925vp) laeiksi, jotka sisältävät säännöksiä viran tai pysyväisen toimen haltiain oikeudesta pysyä virassaan tai toimessaan.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 78/1925Hallituksen esitys n:o 78 (1925vp) laiksi rikoslain 38 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta sekä lisäyksistä samaan lukuun, laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 5 luvun 7 §:n ja rikoslain voimaanpanoasetuksen 45 §:n muuttamisesta, laiksi 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön 152 §:n kumoamisesta, 148, 161 ja 178 §:n muuttamisesta ja lisäyksistä sanottuun tullisääntöön, sekä laiksi 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kieltolain eräiden säännösten muuttamisesta ja lisäyksistä sanottuun lakiin.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 77/1925Hallituksen esitys n:o 77 (1925vp) laiksi tullien kantamisesta vuonna 1926.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 76/1925Hallituksen esitys n:o 76 (1925vp) rautatierakennuksista vuosina 1926-1930.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 75/1925Hallituksen esitys n:o 75 (1925vp) kultarahakannan palauttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 74/1925Hallituksen esitys n:o 74 (1925vp) laiksi eräiden sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain pykäläin muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 73/1925Hallituksen esitys n:o 73 (1925vp) laiksi lisäyksestä Ahvenanmaan itsehallinnosta annetun lain 23 §:ään.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 72/1925Hallituksen esitys n:o 72 (1925vp) lisäyksistä vuoden 1925 tulo- ja menoarvioon.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 71/1925Hallituksen esitys n:o 71 (1925vp) laiksi asevelvollisuuslain eräiden pykälien muuttamisesta toisin kuuluviksi ja laiksi sen voimaanpanemisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 70/1925Hallituksen esitys n:o 70 (1925vp) laiksi vuokra-alueita tiheissä asumusryhmissä koskevien vuokrasuhteiden edelleen jatkamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 69/1925Hallituksen esitys n:o 69 (1925vp) määrärahan myöntämisestä kotitalousopettajaopiston perustamista varten Järvenpään koulutilalle.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 68/1925Hallituksen esitys n:o 68 (1925vp) Suomen ja Saksan välisen, välitysoikeudellista ja sovintomenettelyä koskevan sopimuksen hyväksymisestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.