Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1920

45 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 67/1920Hallituksen esitys n:o 67 (1920vp) valuuttakaupan säännöstelyn jatkamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 66/1920Hallituksen esitys n:o 66 (1920vp) laiksi huoneenvuokrasäännöstelystä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 64/1920Hallituksen esitys n:o 64 (1920vp) 1920 vuoden tulo- ja meno arvion voimassaoloajan edelleen pidentämisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 63/1920Hallituksen esitys n:o 63 (1920vp) laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen muuttamisesta ja laiksi valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten täytäntöönpanosta 16 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 62/1920Hallituksen esitys n:o 62 (1920vp) Suomen liittymisestä kansainväliseen sopimukseen teollisuusomistusoikeuden suojelemiseksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 61/1920Hallituksen esitys n:o 61 (1920vp) laiksi 11 päivänä helmikuuta 1889 tavaraleimain suojelemisesta annetun asetuksen muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 60/1920Hallituksen esitys n:o 60 (1920vp) laiksi vakuutuslaitosten suoritettavasta maksusta vakuutustarkastuksen kustantamiseksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 59/1920Hallituksen esitys n:o 59 (1920vp) koskeva lakia hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta sotavoiman tarpeisiin sodan aikana.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 58/1920Hallituksen esitys n:o 58 (1920vp) laiksi työttömyyttä koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 57/1920Hallituksen esitys n:o 57 (1920vp) laiksi vuokramiehen turvaamisesta häädöltä vuokra-aluetta koskevan lunastamismenettelyn kestäessä sekä laiksi vuokra-alueita tiheissä asumusryhmissä koskevain vuokrasuhteiden jatkamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 56/1920Hallituksen esitys n:o 56 (1920vp) 250000000 Suomen markan suuruisen valtiolainan ottamisesta Skandinavian maista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 55/1920Hallituksen esitys n:o 55 (1920vp) laiksi oikeudettoman metsänkäytön ehkäisemisestä tiloilla, joilla on lunastettavia vuokra-alueita.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 52/1920Hallituksen esitys n:o 52 (1920vp) lisäyksistä ja muutoksista 1920 vuoden tulo- ja menoarvioon.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 51/1920Hallituksen esitys n:o 51 (1920vp) laiksi lästimaksujen suorittamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 50/1920Hallituksen esitys n:o 50 (1920vp) laiksi metsähallinnon sopimusluontoisista viroista.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 49/1920Hallituksen esitys n:o 49 (1920vp) laiksi edustajanpalkkiosta vuoden 1920 varsinaisilta valtiopäiviltä toukokuun 15 päivänä 1920 annetun lain muuttamisesta.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 48/1920Hallituksen esitys n:o 48 (1920vp) valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta pitentämisestä (esitykseen sisältyy ehdotus laiksi erinäisten verojen ja maksujen kantamisesta vuonna 1921).
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 47/1920Hallituksen esitys n:o 47 (1920vp) perintö- ja lahjaveron korottamisesta vuodeksi 1921.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 43/1920Hallituksen esitys n:o 43 (1920vp) leimaverolaiksi.
 • Esityöt > Hallituksen esityksetHE 41/1920Hallituksen esitys n:o 41 (1920vp) laiksi eräistä toimenpiteistä, joihin tuonnin ja viennin säännöstelemistä varten rajaseuduilla voidaan ryhtyä sotatilan päätyttyä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.