Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 21.6.1999 66/1999

Jätevesilupa - Lupamääräysten tarkistaminen - Tarkistamisväli - Valvonnallisten seikkojen huomioon ottaminen

Taltio:66/1999
Diaarinumero:1999/45
Antopäivä:21.6.1999
Luokitus:S:1.06.04.09.03.05 S:1.06.04.09.03.09

Asiassa oli kysymys kalankasvatuslaitoksen jätevesiluvan
lupaehtojen tarkistamisvälin pituudesta.

VEO oli 2.12.1998 antamassaan lupaehtojen tarkistuspäätöksessä
määrännyt luvan haltijan toimittamaan VEO:lle vuoden 2001 loppuun
mennessä uuden lupaehtojen tarkistamista koskevan hakemuksen.

Koska VEO:n asettama määräaika oli tarkistamisen tavoitteita
ajatellen liian lyhyt. VYO pidensi tarkistamismääräajan päättyväksi
vuoden 2005 lopussa. VYO totesi, että lupamääräysten
tarkistaminen toistaiseksi olevaan lupaan sisältyvän määräyksen
nojalla perustuu muutoksiin, joita vesistössä, puhdistustekniikassa
tai muuten luvan ehtoihin vaikuttavissa olosuhteissa
on lupakauden kuluessa tapahtunut. Tarkistamisvälin
tulee olla riittävän pitkän, jotta lupamääräysten mukaisen
toiminnan vaikutukset vesistössä voidaan todeta ja selvittää
tai olosuhteissa muutoin tapahtunut muutos voidaan luotettavasti
todeta. Kovin lyhyt määräaika ei ole tarkoituksenmukainen,
kun otetaan huomioon vesilain 10 luvun 25 §:ssä säädetty
mahdollisuus voimassa olevan luvan ehtojen muuttamiseen tai
lakkauttamiseen odottamattomissa vahinkovaikutustilanteissa.
Lupaehtojen noudattamisen valvonta tapahtuu valvontaviranomaisten
toimesta ja rikkomisseuraamuksista on säädetty
erikseen. Valvonnalliset seikat voidaan ottaa lupamääräysten
tarkistamisajassa huomioon vain edellä mainittujen tarkistamisperiaatteiden
puitteissa.
VesiL 10 luku 24b § 2 mom

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.