Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 16.6.1999 63/1999

Koskiensuojelulaki - Voimalaitoksen muuttaminen - Perkaaminen - Uuden vesivoiman käyttöön ottaminen - Muutokset vesistössä

Taltio:63/1999
Diaarinumero:1999/43
Antopäivä:16.6.1999
Luokitus:S:1.06.04.02.08

Hakemussuunnitelman mukaiset voimalaitoksen muutostyöt koskiensuojelulailla
suojellussa koskessa käsittivät yläveden
korkeuden nostamisen patorakenteita korottamalla sekä tulouoman
perkaamista ja supistamista. VEO oli hylännyt hakemuksen
katsoen, että toimenpiteillä oli tarkoitus ottaa käyttöön uutta
vesivoimaa, jota vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pidettiin
uuden voimalaitoksen rakentamisena ja koskiensuojelulain
1 §:n vastaisena.

VYO pysytti VEO:n päätöksen. VYO totesi perustelujen täydennyksenä,
että koskiensuojelulain tarkoituksena on laissa lueteltujen
jokien ja jokiosien suojeleminen voimalaitosrakentamiselta.
Se merkitsee, että myös lain voimaan tullessa olemassa
olevassa voimalaitoksessa, sen rakenteissa ja koskessa tehtävät
muutostyöt, joiden tarkoituksena on ennestään käyttämättömän
vesivoiman käyttöönottaminen ja joilla on vedenkorkeutta,
virtaama, koskiluontoa ja koskimaisemaa muuttava vaikutus,
on kielletty. Hakemussuunnitelman mukaisilla toimepiteillä oli
tarkoitus ottaa käyttöön uutta vesivoimaa ja ne muuttivat suojellussa
koskessa vedenkorkeutta, virtaamaa ja koskimaisemaa.
Hanketta oli siten pidettävä kokskiensuojelulain 1 §:ssä tarkoitettuna
uuden voimalaitoksen rakentamisena ja sanotun lain
vastaisena.

Ks. KHO:n päätös T:3624, A:8.9.1988
KHO:1997:82 KHO:1998:23

Vrt. KHO:1992-A-89 KHO:1995-A-46

KHO:ssa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.