Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 3.5.1999 37/1999

Palavan nesteen varaston sijoittaminen - Pohjaveden pilaamisriski - Ennakkoilmoitusmenettely - Vesioikeuden toimivalta

Taltio:37/1999
Diaarinumero:1999/12
Antopäivä:3.5.1999
Luokitus:S:1.06.04.01.02.04 S:1.09.01.02.04

Vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen
(6.4.1962/283) mukaisessa menettelyssä alueellinen ympäristökeskus
oli vesilain 1 luvun 22 §:ssä tarkoitetun pohjaveden
pilaantumisriskin vuoksi kehottanut hakija A:ta hakemaan
palavan nesteen varaston sijoittamiselle VEO:n lupaa.

A:n haettua lupaa VEO oli jättänyt hakemuksen tutkimatta. Alueellinen
ympäristökeskus valitti päätöksestä katsoen tällaisen
ennakkoilmoitusmenettelyssä ilmenneen erimielisyyden luontevimmaksi
ratkaisupaikaksi VEO:n, joka vesilain 14 luvun 1 §:n
mukaan käsittelee vesiasioita.

VYO ei muuttanut VEO:n päätöksen lopputulosta. VYO totesi muun
ohella, että asetuksen mukaisesta palavan nesteen varaston perustamisilmoituksesta
A:n ja alueellisen ympäristökeskuksen
välillä syntyneen erimielisyyden ratkaiseminen ei kuulu vesituomioistuinten
toimivaltaan. Asetuksen mukaan asiassa ei anneta
valituskelpoista päätöstä. Kun aluetta ei ollut määrätty
vesilain 9 luvun 20 §:ssä tarkoitetuksi suoja-alueeksi eikä
vesilaissa ole säädetty ilman suoja-aluemääräystä mahdolliseksi
saattaa VEO:ssa ratkaistavaksi kysymystä siitä, onko polttoainevaraston
sijoittaminen pohjavesialueelle mahdollisten
suojatoimenpiteiden jälkeenkin pohjaveden pilaamiskiellon vastaista,
VEO:lla ei ollut oikeutta tässä suhteessa täydentää
oikeusjärjestyksessämme mahdollisesti olevaa puutetta ja ilman
lakiin perustuvaa oikeutta ottaa A:n hakemusta käsiteltäväkseen.
Ks. KHO:n päätös T:2431, A:30.10.1998 (KHO 1998:59)

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.