Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 24.3.1999 11/1999

Pohjaveden ottamislupa taaja-asutusalueella - Lupaedellytykset - Intressivertailu - Suoja-alueen tarve - Virallisperiaate

Taltio:11/1999
Diaarinumero:1998/179
Antopäivä:24.3.1999
Luokitus:S:1.06.04.08.02.01

VYO ei muuttanut VEO:n päätöksen lopputulosta, jolla vesiosuuskunnan
hakemus pohjaveden ottamisesta taaja-asutuksen
keskeltä oli hylätty.

VYO totesi, että vesilain mukaan yleiseen tarpeeseen tapahtuva
vedenhankinta on järjestettävä teknisesti ja taloudellisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hakemusasiakirjoissa olevan selvityksen mukaan rakennettava
Kasarminmäen vedenottamo sijaitsi tiheään asutulla kaupunkialueella
Oulaisten kaupungin keskustassa siten, että ottamon
läheisyydessä oli mm. asuinrakennuksia, sairaala ja terveyskeskus
sekä niihin liittyvät kunnallistekniset verkostot. Pohjavesi
otettaisiin ns. piiloharjusta, jonka yläosassa on muutaman
metrin kerros pohjavettä suojaavaa, huonosti vettä läpäisevää
maata. Oli ilmeistä, että alueella tapahtuneen rakennustoiminnan
yhteydessä maakerroksia oli niin muutettu, että
pohjaveteen voi päästä haitallisia aineita.

Vaikka hakija ei ollut esittänyt suoja-alueen määräämistä eikä
edellyttänyt vedenottamon ympäristöön käyttörajoituksia, VYO
viran puolesta katsoi, että kysymyksessä olevalla pohjaveden
muodostumisalueella oli niin paljon riskitekijöitä, että pohjaveden
puhtauden säilyttämiseksi tärkeä tarve vaatisi riittävän
laajan suoja-alueen määräämistä vedenottamon ympärille. Se
merkitsisi rajoituksia tai kieltoja tuleville toiminnoille
sekä olemassa olevien toimintojen osalta annettavia pohjavettä
suojaavia toimenpidemääräyksiä, joista vedenottaja ainakin
osaksi vastaisi. VYO katsoi, että tällaisen yhdyskunnan tehokkaaseen
käyttöön otetun alueen määrääminen suoja-alueeksi ei
ollut tarkoituksenmukaista.

Asiakirjoista ilmeni, että vesiosuuskunnan toiminnan kehittämiseksi
olisi ilmeisesti olemassa muitakin, veden laadun puhtaana
säilymisen kannalta parempia vaihtoehtoja. Hankkeesta
saatava hyöty yleiseltä kannalta katsottuna ei siten ollut
kovin merkittävä.

Näillä perusteilla VYO katsoi, että hakemuksen tarkoittamasta
veden otosta saatava hyöty erityisesti yleiseltä kannalta katsottuna
ei ollut huomattavasti suurempi kuin ottamon sijoittamisesta
nykyisille ja tuleville toiminnoille aiheutuva vahinko,
haitta ja muu edunmenetys, kun otetaan huomioon myös pohjaveden
välttämätön suojaamistarve. Edellytykset hakemuksen
hyväksymiselle siten puuttuivat.
VesiL 2 luku 11 §
VesiL 9 luku 4 § 2 mom
VesiL 9 luku 8 §
VesiL 9 luku 10 §
VesiL 9 luku 20 §

MH, MJK, SV, HL-P es. Heikki Huhta

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.