Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 26.6.1998 80/1998

Vesistöjen järjestely - Lupaedellytykset - Intressivertailu - Joen suojeluarvo - Koskiensuojelulaki

Taltio:80/1998
Diaarinumero:1997/104
Antopäivä:26.6.1998
Luokitus:S:1.06.04.06

Koskiensuojelulain piiriin kuuluvan Lestijoen erään vesistönosan
järjestelyä koskevaa hakemus hylättiin VYO:ssa.

Suunnitelman mukaisesta vesistön järjestelystä aiheutuisi n.
0,5 milj. markan kuivatushyöty. Sykäräistenkosken perkaamisen
johdosta vedenpinta kosken yläosalla alentuisi ja koski muuttuisi
osittain suvantomaiseksi alueeksi . Koskessa olevien
pienten saarien poistaminen muuttaisi maisemaa. Rannoilla sijaitsevien
rakennettujen tilojen myyntiarvo alentuisi ja perkaus
aiheuttaisi kalataloudellista haittaa.

VYO totesi, että vaikka koskiensuojelulaki (23.1.1987/35)
kieltääkin vain uuden voimalaitoksen rakentamisen, jokialueen
ottaminen lain piiriin on perustunut siihen, että siihen sisältyy
valtakunnallisesti merkittäviä suojeluarvoja. Se merkitsee,
että joen säilyttämistä luonnontilaisena on pidettävä
yleiseltä kannalta tärkeänä. Hankkeen toteuttaminen merkitsisi
käytännössä koskimaiseman menettämistä ja virtaavan veden biotoopin
muuttumista toiseksi. Kun edellä mainittuja hyötyä ja
vahinkoja verrattiin keskenään ja otettiin huomioon Sykäräistenkoskeen
sisältyvien suojeluarvojen merkitys yleiseltä kannalta,
yrityksestä saatavaa hyötyä ei voitu pitää kosken näin
merkittävästä muuttamisesta johtuvaan vahinkoon, haittaan ja
muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattavana. Sen vuoksi
VEO:n lupapäätös kumottiin ja hakemus hylättiin.

Ään. 3-1. Vähemmistöön jäänyt jäsen ei muuttanut VEO:n päätöksen
lopputulosta. Hän ei katsonut hankkeen toteuttamisen aiheuttavan
yleiseltä kannalta katsottuna niin suurta Lestijoen
suojeluarvon menetystä, ettei lupaa voitaisi myöntää.
VesiL 2 luku 6 ) 2 mom
VesiL 2 luku 11 ) 3 mom
VesiL 7 luku 3 ) 1 mom

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.