Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 18.12.1997 174/1997

Kosken kalataloudellinen kunnostus - Luvan myöntämisen edellytykset

Taltio:174/1997
Diaarinumero:1997/101
Antopäivä:18.12.1997
Luokitus:S:1.06.04.02.01

VEO oli VL 2:3:n ja 2:6.1:n nojalla myöntänyt luvan mm. erään
kosken kalataloudelliseen kunnostamiseen. Toimenpiteiden tarkoituksena
oli parantaa kalojen nousua kosken yläpuolelle sekä
lisätä koskessa taimenen kutu-, poikas- ja elinalueita.

VYO arvioi, ettei koski nykyisellään muodosta ehdotonta nousuestettä
taimenelle. Tarvittava kalojen nousun helpottaminen
voidaan tehdä leventämättä koskea ja purkamatta A:n omistaman
vanhan myllypadon jäänteitä ja niiden varassa olevaa A:n siltaa.
Kosken kunnostus taimenen kudulle ja poikasille sopivaksi
voidaan sekin tehdä puuttumatta kosken rantoihin ja myllypadon
rakenteisiin. Kosken leventämisellä saatava lisäala ja lisähyöty
olisivat koko kunnostettavaan alaan nähden pienet.

A:n tila koskimaisemineen ja rakennuksineen oli maisemallisesti
arvokas ja A:n kannalta kunnostustoimenpiteet olivat mittavat
ja turmelivat myllytilan kulttuurimaisemaa. Hanke loukkasi
A:n etua siinä määrin, ettei lupaa voitu myöntää VL 2:6.1:n
mukaan, vaan lupaedellytykset oli harkittava 2:6.2:n nojalla.
Yrityksestä saatavaa hyötyä ei voitu pitää siitä johtuvaan
haittaan verrattuna huomattavana eikä viimeksi mainitun lainkohdan
mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä ollut. Näin
ollen VYO kumosi VEO:n päätöksen ja hylkäsi hakemuksen tältä
osin.
VesiL 2 luku 6 ) 2 mom
T:826, A:20.4.1999:
KHO:n päätös Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.