Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 7.6.1994 132/1994

Jäteveden johtaminen - Riita-asia - Lupaa edeltävän vahingon korvaaminen - Korvaussaamisen vanhentuminen - Asian palauttaminen

Taltio:132/1994
Diaarinumero:1993/107
Antopäivä:7.6.1994
Luokitus:S:1.06.04.13.04 S:1.06.04.10.12

Kantajat olivat vaatineet kanteessaan yhtiöltä korvauksia jätevesilupaa
edeltävistä vahingoista vesilain voimaantulosta
1.4.1962 alkaen 1. jätevesilupaan 1977 saakka. VEO oli hylännyt
kanteen vastaajayhtiön vanhentumisväitteen johdosta.

VYO lausui, että koska lupaa koskeneissa II-vaiheen toimitusmiesten
lausunnoissa oli esitetty näiden ns. vanhojen vahinkojen
korvaamista eräiltä osin, ei voitu edellyttää, että vahingonkärsijöiden
olisi sen lisäksi tullut vielä esittää oma
erillinen vaatimus samojen vahinkojen korvaamisesta. VYO katsoi,
että toimitusmiesten korvausesitykset olivat verrattavissa
vahingonkärsijöiden tuomioistuimessa esittämiin korvausvaatimuksiin.
Korvauskysymykset olivat olleet 26.6.1970 lähtien
vireillä vesioikeuden 30.11.1984 antamaan korvauspäätökseen
asti. Nyt käsiteltävä kanne oli annettu tiedoksi vastaajayhtiölle
10.9.1990. Korvaussaamisten vireilläolon päättymisestä
oli siten kulunut aikaa vähemmän kuin säädetyt 10 vuotta eivätkä
korvausvaatimukset olleet vesioikeuden esittämällä tavalla
vanhentuneita. Koska vesiylioikeus ei voinut riittävien
selvitysten puuttuessa sekä asian laaja-alaisuuden ja merkityksen
vuoksi ratkaista asiaa välittömästi, VEO:n päätös kumottiin
ja asia palautettiin VEO:lle uudelleen käsiteltäväksi.

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.