Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 17.5.1994 117/1994

Riita-asia - Pohjaveden pilaaminen - Korvausvelvollisuus - Syy-yhteys - Todennäköinen syy - Näyttövelvollisuus - Todistustaakka - Julkisyhteisön korvausvastuu

Taltio:117/1994
Diaarinumero:1993/166
Antopäivä:17.5.1994
Luokitus:S:1.06.04.13.06 S:1.06.04.10.03.02 S:1.06.04.10.08

Kaivon pilaantumisen korvaamista koskeneessa riita-asiassa VYO
katsoi selvitetyksi, että kantajien asuinrakennuksen salaoja- ja
sadevesijärjestelmä oli kaupungin rakennustarkastajan tuottamukseksi
luetusta virheestä johtuen rakennettu siten, että
vesi oli johdettu jätevesijärjestelmään kuuluvaan ns. jälkimmäiseen
saostuskaivoon. Saostuskaivo oli liittämistyön yhteydessä
rikkoutunut niin, ettei se ollut enää tiivis. Rakentamisen
jälkeen kantajien porakaivon vesi oli ollut talousvedeksi
kelpaamatonta.

Syy-yhteyttä harkitessaan VYO nojautui KKO:n vuosikirjaratkaisusta
1993:80 ilmeneviin periaatteisiin. VYO katsoi kantajien
porakaivon veden pilaantumisen laadusta ja havaitsemisajankohdasta
sekä toisaalta jäteveden leviämisestä maaperässä
esittämällään selvityksellä saattaneen saostuskaivon
rikkoutumisen ja porakaivon veden pilaantumisen syy-yhteyden
niin todennäköiseksi, että kaupungin torjuakseen korvausvelvollisuutensa
olisi pitänyt näyttää, ettei suoritettu salaoja-
ja sadevesijärjestelmän saostuskaivoon liittäminen ollut
voinut olla porakaivon veden pilaantumisen syynä tai ainakaan
yksinomaisena syynä. Tätä kaupunki ei ollut näyttänyt. Sen
vuoksi kaupunki velvoitettiin korvaamaan kantajille kaivon
pilaantumisesta aiheutunut vahinko.

Ks. eri lyhenne Julkisyhteisön korvausvastuu / Rakennustarkastajan
virhe / Tuottamus
VahingonkorvausL 3 luku 1 §
KKO:1993:80 VYO:n päätös T:101/1990, A:19.6.1990
VYO:n päätös T:48/1993, A:17.3.1993

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.