Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 10.1.1994 6/1994

Virka-apu - Penkereen poistaminen - Asianosaisseuraanto - Tilaan kuuluva velvoite - Sallittu toimenpide - Virka-apuvaatimuksen vanhentuminen

Taltio:6/1994
Diaarinumero:VY1993/211
Antopäivä:10.1.1994
Luokitus:S:1.06.04.12 S:1.09.02.01.06

Jakokunnan vesialueelle oli A:n nykyisin omistaman tilan edustalle
rakennettu luvatta tavanomaista laiturinpengertä huomattavasti
suurempi maapenger. VEO oli velvoittanut A:n, joka oli
ottanut penkereen käyttöönsä ja jatkanut sen rakentamistakin,
sakon uhalla pienentämään penkereen tavanomaiseksi laituripenkereeksi.

VYO pysytti VEO:n päätöksen lausuen A:n valituksessaan esittämien
väitteiden osalta mm. seuraavaa:

1. Vesilain 1 luvun 9 §:ssä ja 12 luvun 5 §:ssä säädetyt periaatteet
oikeuksien ja velvollisuuksien tilakohtaisuudesta koskevat
myös kiinteistöllä olevaa tai sitä koskevaa vesilain
vastaista rakennelmaa tai muuta pysyvää oikeustilaa, jota vaaditaan
vesilain 21 luvun 3 §:n nojalla oikaistavaksi. Ottaen
huomioon myös uhkasakkolain 20 ja 21 §:ssä säädetyt periaatteet
A:n velvollisuuteen tilan nykyisenä omistajana poistaa
luvattomaksi katsottu, tilaan liittyvä ja sen käyttöä palveleva
penger ei vaikuta, ovatko penkereen rakentaneet suurimmaksi
osaksi tilan edelliset omistajat vai A.

2. Vesilain mukaan kysymyksessä oleva toiselle kuuluvan alueen
valtaaminen omaan käyttöön ei ole sallittua, vaikka toimenpiteestä
ei aiheutuisikaan vesilain 12-15 §:ssä tarkoitettuja
seurauksia. Tässä tapauksessa saattoi lisäksi aiheutua vesilain
1 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Tila ei ollut
vesialueen osakas eikä sillä vesilain 2 luvun 7 §:n nojalla
ollut mahdollisuutta vesioikeuden lupaankaan ilman jakokunnan
asianmukaista alueen hallinnan luovutusta.

3. Oikeudenvastaisen tilan oikaisemista koskeva vaade ei vanhene
määräajasta velkomisasioissa ja julkisesta haasteesta
velkojille annetun asetuksen mukaisesti.

Samoin D:1993/213
VesiL 1 luku 9 §
VesiL 1 luku 15 §
VesiL 12 luku 5 §
VesiL 21 luku 3 §
UhkasakkoL 20 §
UhkasakkoL 21 §

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.