Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 22.10.1993 204/1993

Riita-asia - Perusteeton etu - Luvan raukeaminen - Hankkeesta luopuminen - Korvausvelvollisuus - Päätöksen sitovuus - Oikeusvoima

Taltio:204/1993
Diaarinumero:1993/66
Antopäivä:22.10.1993
Luokitus:S:1.06.04.13.05 S:1.09.08.02 S:1.09.09.02.01

VEO oli 31.8.1990 myöntänyt kunnalle luvan venesataman rakentamiseen
5 vuoden toteuttamismääräajoin luvan lainvoimaiseksi
tulosta. Hankkeen suunnitelma sisälsi myös toisen rakentajan
toimesta aikaisemmin ilman lupaa suoritetut työt. Päätös oli
luvan osalta saanut lainvoiman. Kunnan valituksesta VYO oli
25.10.1991 alentanut A:lle tilan arvon alenemisesta maksettavaksi
määrätyn korvauksen 77.000 markaksi, joka oli maksettava
A:lle heti VYO:n päätöksen antamisen jälkeen 6 %:n korkoineen
VEO:n päätöksen antamisesta lukien. Kunnanvaltuuston päätettyä
25.8.1992 luopua hankkeesta kunta pyysi kanteella vesioikeutta
vesilain 2 luvun 12 §:n ja 13 §:n 2 momentin nojalla vahvistamaan,
ettei kunnalla ollut velvollisuutta A:lle määrätyn korvauksen
suorittamiseen. VEO hyväksyi kanteen.

A:n valituksesta VYO katsoi, ettei nyt ollut kysymys mainituissa
lainkohdissa tarkoitetusta tilanteesta eikä kunnan luopuminen
rakentamishankkeesta lain mukaan vielä merkinnyt sitä,
että lupa raukeaisi ja luvan saaja vapautuisi lupapäätöksessä
määrätystä korvausvelvollisuudesta. VYO kumosi VEO:n päätöksen
ja hylkäsi kanteen. Ään. 3-1. Eri mieltä ollut jäsen katsoi,
että kunta oli VYO:n lainvoimaisen päätöksen perusteella ollut
velvollinen maksamaan korvauksen siitä riippumatta, jatkaako
se jo aloitettua venesataman rakentamista. Jäsen olisi jättänyt
vaatimuksen tutkimatta.
VesiL 2 luku 12 §
VesiL 2 luku 13 § 2 mom
Vrt. VesiL 16 luku 22

KKO:n päätös T:874, A:4.3.1994: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.