Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 22.10.1993 202/1993

Kalankasvatuslaitos - Korvausvelvollisuus - Korvausvastuun siirtyminen - Edellyttämätön vahinko - Asianosaisseuraanto - Laitokseen kuuluva velvoite

Taltio:202/1993
Diaarinumero:VY1991/204
Antopäivä:22.10.1993
Luokitus:S:1.06.04.02.04 S:1.06.04.10.03.06 S:1.09.02.01.06

Ay oli aloittanut kalankasvatustoimintansa vuoden 1987 elokuulla
ostettuaan sitä ennen saman vuoden keväällä kalankasvatustoimintaa
tuolloin harjoittaneelta Oy:ltä toiminnassa tarvittavien
maa-alueiden vuokraoikeudet ja alueilla sijaitsevat
rakennukset, rakennelmat ja laitteet. VYO katsoi, että kaupan
johdosta ostajalle siirtyivät vesilain 12 luvun 5 §:n nojalla
Oy:lle kuuluneet oikeudet ja velvollisuudet. Ay:n jatkolupa-asian
yhteydessä esitetyt korvausvaatimukst ajalta ennen vuoden
1987 elokuuta tarkoittivat korvausta sellaisesta vahingosta,
jota lupaa myönnettäessä ei ollut edellytetty. Koska ennen
kuin Oy:lle kuuluneet velvollisuudet siirtyivät Ay:lle, Oy:n
maksettavaksi ei ollut määrätty korvauksia vaadituista edunmenetyksistä,
VYO katsoi, ettei Ay ole vastuussa kalankasvatuslaitoksen
jätevesien johtamisesta vuoden 1987 elokuuta aikaisemmin
mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. VEO:n päätöksen,
jolla korvausvaatimuksen katsottiin tulleen hylätyksi,
lopputulosta ei muutettu.
VesiL 11 luku 8 § 3 mom
VesiL 12 luku 5 §

Vrt. esim. KHO:n päätös T:3467, A:29.9.1992

KHO:n päätös T:2965, A:23.6.1994: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.