Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 13.9.1993 157/1993

Riita-asia - Pato - Padon purkaminen - Järven vedenkorkeus - Luonnontila

Taltio:157/1993
Diaarinumero:VY93/79
Antopäivä:13.9.1993
Luokitus:S:1.06.04.13.02

Vastaajan jokeen järven luusuaan rakentaman padon purkamiseen
velvoittamista ym. koskevassa riita-asiassa oli VEO:ssa ja
VYO:ssa ratkaisevana seikkana kysymys siitä, mitä oli pidettävä
järven luonnontilaisena vedenkorkeutena, kun järveä ja joen
vedenjuoksua oli aikaisemmin vuosikymmenet säännelty uiton
tarpeita varten.

VYO totesi, että jokeen aikoinaan rakennetun säästöpadon puiset
siulat ja joen kohdalla olevat rakenteet sekä järven luusuan
alapuolella olevat vanhan niittypadon jätteet eli kaikki
keinotekoiset virtausesteet oli ao. vesistön uittosäännön kumoamista
ynnä muuta koskevan VEO:n päätöksen 3.6.1975 määräyksen
nojalla poistettu uomasta useita vuosia ennen kanteessa
mainitun patorakennelman rakentamista järven luusuaan. Järven
luonnollisina vedenkorkeuksina oli näissä olosuhteissa pidettävä
niitä vedenkorkeuksia, jotka järvellä ovat, kun joessa ei
ole mitään keinotekoisia virtausesteitä. Näiden vedenkorkeuksien
muuttaminen tai joen valtaväylän sulkeminen ilman vesioikeuden
lupaa ei ollut sallittua. VEO:n päätöstä, jolla vastaajaa
oli kielletty pitämästä joessa riidanalaista patorakennelmaa
ilman VEO:n lupaa ja hänet velvoitettu purkamaan jo rakennettu
pato uoman luonnollista pohjaa myöten VYP:n hyväksymällä
tavalla, ei muutettu.
VesiL 14 luku 17 § 1 mom

KHO:1974-A-II-109

KKO:n päätös T:247, A:28.1.1994: Ei valituslupaa (vjalle)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.