Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 10.4.1992 88/1992

Vesistön säännöstely - Korvausvelvollisuus - Säännöstelyn toimeenpanija - Voimalaitos - Lyhytaikaissäännöstely

Taltio:88/1992
Diaarinumero:VY90/139
Antopäivä:10.4.1992
Luokitus:S:1.06.04.07 S:1.06.04.10.03

A:lla oli lupa tekoaltaan rakentamiseen ja joen säännöstelyyn.
B:llä olleen voimalaitoksen rakentamis- ja käyttämisluvan lupaehtojen
mukaan veden patoaminen ja juoksutus voimalaitokselta
oli suoritettava siten kuin A:n luvassa oli määrätty. Koska
B:lle ei ollut myönnetty itsenäistä, vesilain 8 luvun 1 §:n 1
momentissa edellytettyä säännöstelylupaa eikä määrätty saman
luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua padotus- ja juoksutussääntöä,
VYO lopputarkastusasiassa katsoi, ettei B:tä voitu
pitää mainitussa luvussa tarkoitettuna säännöstelyn toimeenpanijana,
vaikka se käytännössä huolehti padotuksesta ja juoksutuksesta.
Sen vuoksi säännöstelystä aiheutuneista ja aiheutuvista
vahingoista vastasi ulkopuolisiin nähden yksin A säännöstelyluvan
haltijana. Kun muuta ei ollut säännöstely- ja
voimalaitosluvissa määrätty, tämä koski myös lyhytaikaissäännöstelyä.
B vapautettiin lyhytaikaissäännöstelystä johtuvasta
korvaus- ja toimenpidenvelvollisuudesta.
Ks.
VesiL 8 luku 5 §
VesiL 8 luku 11 §
VesiL 11 luku 17 §

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.