Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 29.11.1991 223/1991

Menettely - Vahinkojen selvittäminen - Riita-asia - Lupaa edeltävän vahingon korvaaminen - Asioiden yhteenkuuluvuus - Asioiden yhdistäminen - Asioiden erottaminen - Tutkimatta jättäminen - Asian palauttaminen

Taltio:223/1991
Diaarinumero:VY89/150
Antopäivä:29.11.1991
Luokitus:S:1.06.04.13.04 S:1.09.02.09

Vesioikeus oli jättänyt tutkimatta yhtiön jätevesilupaa edeltävään
aikaan kohdistuvat ns. vanhoja vahinkoja koskevat muistuttajien
vahingonkorvausvaatimukset sillä perusteella, ettei
vesilain 11 luvun 8 §:n säännös oikeuttanut tutkimaan niitä
lupaehtojen tarkistamista koskevassa hakemusasiasssa. Yhdessä
käsitteleminen aiheuttaisi lisäksi olennaista viivästystä ja
muuta hankaluutta. Vesioikeus ei kuitenkaan ollut jättänyt
vaatimuksia vireille riita-asioinakaan sen vuoksi, että vaatimukset
olivat vesioikeuden käsityksen mukaan yksilöimättömiä
ja epämääräisiä ja tällaisten, yli 10 vuotta sitten aiheutuneiden
edunmenetysten jättäminen riita-asioina tutkittavaksi
ilman muistuttajien nimenomaista pyyntöä saattaisi aiheuttaa
muistuttajille taloudellista menetystä eikä se ainakaan ollut
heidän etunsa mukaista ottaen myös huomioon, että he olivat
tarkoittaneet edunmenetykset selvitettäväksi ja korvaukset
määrättäväksi viran puolesta ja että he saattoivat milloin
tahansa panna vaatimuksensa vesioikeudessa vireille erillisenä
asiana.

Vesiylioikeus totesi, että ennen luvan myöntämistä aiheutetun
vahingon korvaamista koskeva vaatimus voidaan käsitellä hakemusasiassa,
jossa on määrättävä korvaus lupaan perustuvasta
edunmenetyksestä. Vaatimus voidaan siten käsitellä myös lupaehtojen
tarkistamista koskevan hakemusasian yhteydessä. Vesioikeudella
ei myöskään ollut oikeutta mainitsemallaan perusteella
kokonaan vetäytyä asian käsittelystä, vaan sen olisi
tullut jatkaa vaatimusten käsittelyä riita-asiana. Sen vuoksi
vesiylioikeus kumosi vesioikeuden päätöksen tältä osin ja palautti
vaatimukset vesioikeudelle uudelleen käsiteltäväksi
riita-asiana ilman eri ilmoitusta.
VesiL 11 luku 8 § 2 mom
VesiL 16 luku 34 § 3 mom

KHO:n päätös T:1380, A:8.4.1992: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.