Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 18.9.1991 167/1991

Jäteveden johtaminen mereen - Kunta - Päästömääräykset - Typen poisto

Taltio:167/1991
Diaarinumero:VY91/72
Antopäivä:18.9.1991
Luokitus:S:1.06.04.09.03.02 S:1.06.04.09.03.08.01

Vesioikeus oli myöntänyt 14.11.1990 kaupungille luvan jäteveden
johtamiseen tunnelissa mereen. Lupaehtojen mukaan jäteveden
käsittelyssä tuli pyrkiä mahdollisimman hyvään ammonium- ja
kokonaistypen poistoon. Luvansaajan tuli vuoden 1995 loppuun
mennessä tehdä hakemus tämän lupaehdon tarkistamiseksi ja
liittää siihen suunnitelma ammonium- ja kokonaistypen vähentämiseksi.
Kaikki lupaehdot tuli tarkistaa vuoden 1999 loppuun
mennessä jätettävällä hakemuksella.

VYH vaati lupaehtoja muutettavaksi siten, että vuoden 1998
alusta lähtien tuli puhdistustehon typen poistossa olla vähintään
65 % ja tavoitteena oli pidettävä vähintään 70 %:n typenpoistoa
vuosikeskiarvona. Kaupunki vaati ammonium- ja kokonaistyppeä
koskevan lupaehdon poistamista.

VYO katsoi, että typen poistoa Suomenlahtea kuormittavista
jätevesistä voitiin käytettävissä olevien tutkimustulosten
perusteella pitää tarpeellisena. Typenpoistoa koskeva velvollisuus
oli kuitenkin ennen typenpoistotekniikkaa koskevien
selvitysten valmistumista ja uutta vesioikeuskäsittelyä syytä
asettaa vain tavoitteellisena. VYO lisäsi lupaehtoon määräyksen,
että vuoden 1998 alusta tavoitteena tuli olla vähintään
65 %:n kokonaistypen poisto vuosikeskiarvona laskettuna. Typenpoiston
tehostamista koskeva yleissuunnitelma tuli toimittaa
vesi- ja ympäristöpiirille viimeistään 31.12.1994.
VesiL 10 luku 24a § 1
VesiL 10 luku 24b § 2

Valtioneuvoston periaatepäätös 6.10.1988 vesiensuojelun tavoiteohjelmasta
vuoteen 1995 kohdat 5.2. ja 5.3. Helsinki Komission
suositus (HELCOM Recommendation) 9/2 d)

Tamminen, T.:
Eutrophication and the Baltic Sea: Studies on phytoplankton,
bacterioplankton, and pelagic nutrient cycles PhD thesis.
Univ. of Helsinki, Dept. Environ Conserv.
Väitöskirja (1990) s. 22 ss.

Rinne, I. & Korhonen, A:
Sinilevien typensidonta Helsingin ja Espoon merialueilla
v. 1984. Helsingin kaupunki. Raportti (1985) s.23

Pesonen, L., Rinne, I., Varmo, R. & Viljamaa, H.:
Helsingin ja Espoon Merialueiden velvoitetarkkailu vuonna
1987. Tarkkailuselostus (1988) s. 113

Helsingin kaupunki:
Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna
1988. Tarkkailuselostus s. 136

Rinne, I.:
Typenpoiston tarpeellisuus Helsingin ja Espoon kaupunkien jätevesistä.
Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu
1970-1986. (1988) s. 215-256

Puustinen, J.: Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä.
VYH:n monistesarja 1990:58

KHO:n päätös T:565, A:19.2.1992: Ei valituslupaa kaupungille

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.